curve curve

"Verzekering bedrijfsaansprakelijkheid absolute must voor een schilder!"

Wij interviewden Peter van Zunderen van onze partner Schilder Zeker Plan over wat hem is opgevallen de afgelopen periode. Hij ging in op het gebrek aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij veel ondernemers.

Als adviseur in de schilders- en onderhoudsbranche draai ik al wat jaartjes mee.  In al die jaren zijn me steeds weer andere zaken t.a.v. mijn vakgebied (risico’s en verzekeringen in de schildersbranche), opgevallen. Iedere periode lijkt zo zijn eigenaardigheden en bijzonderheden te hebben.

Bedrijfsaansprakelijkheid
Één van de zaken die me de afgelopen tijd opvalt is het grote aantal ondernemers in de schilders- en onderhoudsbedrijfstak dat zonder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering werkt. Wat mij betreft een zeer onverstandige en uiterst risicovolle keuze.
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor een zelfstandige schilder of onderhoudsbedrijf een absolute must. Bovendien zijn de premies laag. Voor een gering maandbedrag worden zowel grote als kleine risico’s verzekerd.
Daarnaast zie ik bij ondernemingen die wel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben vaak een onvolledige dekking waarin de ontwikkelingen van de laatste jaren (zie verder hieronder) niet zijn verwerkt.

Wat dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?
Bij de uitoefening van je beroep kan je een fout maken,  die tot schade aan bezittingen of aan het lichaam van een ander leidt. Die ander kan bijvoorbeeld een opdrachtgever , een werknemer , inleenkracht of een voorbijganger zijn. En die ander kan je aansprakelijk stellen voor de aangerichte schade. Dit kan flink in de papieren lopen en bij grotere schades zelf tot een faillissement leiden.

Voorbeelden van schade aan bezittingen van een ander zijn:

  • Bij het verzetten van meubelen komen er krassen in een houten vloer;
  • Bij schilderswerkzaamheden wordt er verf gemorst op meubelen of een vloer;
  • Bij het uitvoeren van schilderswerkzaamheden aan een dakkapel worden per ongeluk dakpannen verschoven waardoor er lekkageschade ontstaat;
  • Bij het afbranden van verf met de föhn gaat zacht hout smeulen met als gevolg brand-, rook en roetschade;
  • Een steiger valt bij het verplaatsen op een auto.


Voorbeelden van schade aan het lichaam van een ander (“letselschade”) zijn:

  • Een inleenkracht of werknemer valt van een steiger en raakt ernstig gewond;
  • Een inleenkracht of werknemer valt bij het afstappen van een trapje en breekt zijn been;
  • Een steiger valt op een (fietsende) voorbijganger.

 

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt niet voor alle schade dekking. Het niet goed uitvoeren en daardoor het opnieuw moeten uitvoeren van werkzaamheden valt bijvoorbeeld niet onder de dekking. Ook schades die opzettelijk zijn veroorzaakt of door gebruik van een motorrijtuig zijn aangericht vallen niet onder de dekking (motorrijtuigen hebben veelal een eigen aansprakelijkheidsdekking).